Církev s tradičním křesťanským učením v netradičním kabátu...

Aktivity

Pravidelná shromáždění

Nedělní shromáždění - tak trochu jiné bohoslužby se srozumitelným a praktickým poselstvím do každodenního života a uctíváním prostřednictvím moderní hudby - zde ukázka

Info

Domácí skupinky - domácí setkávání na různých místech (nejen v Liberci). Některá mají duchovní program, jiná i sociální či vzdělávací (kluby pro děti a mládež, setkání mladých dospělých, aktivity pro integraci cizinců a menšin, Floorbal, výuka jazyků) - info

Filmy a přednáškyV předvánočním období pořádáme tématická Vánoční shromáždění s překvapeními, podobně i o Velikonoční neděli. Čas od času organizujeme veřejné promítání zajímavých filmů, přednášky na zajímavá témata, např. drogové problematiky, AIDS, rodinných témat jako je výchova dětí, efektivity na pracovišti, finanční gramotnosti, apod.

Pravidelně navštěvujeme tři liberecké domovy s pečovatelskou službou a nově i komplex bydlení pro seniory Rosa - na všech čtyřech místech s programem "Chvilka rozjímání", v jehož rámci přinášíme seniorům povzbuzení, útěchu a lepší náladu prostřednictvím zpěvu, hudby, rozhovorů, přednášek, kázání i cestopisů.

Hudební­ misieHudební misijní produkce doprovází shromáždění v prostorách sborui mimo ně.
Pořádali jsme již řadu koncertů, např. skupin No Longer Music, Vinesong či recitál Romana Dragouna.

Kurz "Základy křesťanství"10 lekcí, které seznámí hledajícího člověka v kostce s tím, o čem je biblické křesťanství a krátce obrácenému pomůže v jeho prvních krocích víry. Při osobní účasti na kurzu je samozřejmě možnost dotazů a přizpůsobení kurzu aktuálním potřebám.

Čas a místo: nový kurz je vždy vyhlášen, když je dostatek zájemců (min. 1 :-)) ).
Informace: S.Hart (v případě zájmu o kurz volejte na tel. č. 776 140 897)

Podpora misie R. Bonnkeho „CFAN“CFAN je misijní služba Reinharda Bonnkeho, která pořádá misijní kampaně především v Africe, na kterých Bůh nadpřirozeně jedná. Na jednom shromáždění se scházejí i statisíce lidí. Služba za sebou nechává miliony lidí s proměněnými životy, uzdravenými lidmi, radostí naplněnými domácnostmi…

Náš sbor tuto službu podporuje modlitebně i finančně - závaznou měsíční podporou i jednorázovými dary. Občas k nám jezdí zástupce služby CFAN Břetislav Šípek a dává nám čerstvé zprávy o tom, co se právě v Africe i jinde po světě skrze CFAN děje.

Podpora programů "Krmte hladové" a "Nehemia"„Krmte hladové“ je humanitární křesťanská organizace reagující pružně na nejpalčivější potřeby světa. Pomoc distribuuje přímo na místech potřeb skrze dobrovolníky z osvědčených místních církví a křesťanských organizací (minimalizace ztrát finančních prostředků). Tam, kde je to možné, není cílem „dávat lidem ryby“, ale „naučit je ryby chytat“, např. nákup rýžových polí, která ponesou hladovým obživu dlouhodobě.

"Nehemia" podporuje misijní a humanitární projekty, podporuje misionáře a jejich práci v různých zemích.

Náš sbor podporuje obě služby pravidelnými měsíčními finančními dary i jednorázovými sbírkami v reakci na konkrétní aktuálně vyhlášený program.

Dětská služba a dorostNaše děti jsou s rodiči srdečně zvané na nedělní pravidelná shromáždění. V dětské besídce probíhá vyučování pro nás, děti. (Samozřejmě když zbyde čas tak si také hrajeme a kreslíme si nebo si pustíme biblický příběh či hezkou pohádku…) Učíme se o Bibli, jak nás Bůh chrání, jak se modlit, o tom jak poslouchat více svoje srdíčko než rozum, prostě všechno to, co dospěláci. Chodit do sboru nás moc baví :-))

Mládež - FreshPoint

Parta mladých kluků a holek, kteří se scházejí, aby si povídali nejen o věcech víry, ale i o životě a o všem možném. Občas společně sportujeme (kola, bazén, lyže) nebo podnikneme nějaký výlet. V létě pořádáme dětské tábory.

více