Církev s tradičním křesťanským učením v netradičním kabátu...

Aktivity

Pravidelná shromáždění

Neděle 10:00 - Shromáždění – nedělní shromáždění se srozumitelným a praktickým poselstvím, uctíváním moderní hudbou, oznámeními a svědectvími

Místo shromáždění

Domácí skupinky - domácí setkávání na různých místech (nejen v Liberci) - info

Čtvrtek 17:30 – FreshPoint – setkání pro mladé cca. od 15 let - rádi uvidíme i Tebe! - Kubelíkova 125/5

Večer chval a modliteb - nepravidelně po vyhlášení - pátek 18:00

Filmy a přednáškyPravidelně pořádáme během adventních nedělí tématická Vánoční shromáždění s překvapeními, podobně i o Velikonoční neděli. Promítali jsme filmy „Ježíš“, nejautentičtější zpracování života J.K., „Únik z pekla“, strhující hraný film - výpověď lékaře, který si vyvolal klinickou smrt, „Smrt a co je dále“, dokument o lidech, kteří si sáhli na hranu života a smrti, a další.

Do budoucna chystáme další přednášky na zajímavá témata, např. drogové problematiky, AIDS, výchovy dětí, efektivity na pracovišti a také další zajímavé filmy. Všemi prostředky zvěstujeme dobrou zprávu o Ježíši Kristu, který mění každé mínus v plus a je odpovědí na všechny životní otázky.

Hudební­ misieHudební misijní produkce doprovází evangelizační shromáždění v prostorách sboru, ale i mimo ně.
Během Vánočních a Velikonočních svátků (a nejen jich) pravidelně hrajeme a zpíváme písně i chvalozpěvy venku na ulici v dolním centru Liberce.
Do budoucna chceme v podobných vystoupeních pokračovat a hudební aktivity dále rozvíjet…

Novinka

Graffiti party

Letáková misieNaše vize pro letákovou misii je inspirovaná veršem Skutků 19,10 „všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli slovo Pána Ježíše“. Již jsme začali pokrývat celý region letáky do schránek s dobrou zprávou. Zároveň se chystáme šířit slovo spasení i v zařízeních LDN, domovech důchodců, aj. Náš úkol je dát každému Slovo, každý ať se rozhodne za sebe, jak zareaguje…

Kurz "Základy křesťanství"10 lekcí, které seznámí hledajícího člověka v kostce s tím, o čem je biblické křesťanství a krátce obrácenému pomůže v jeho prvních krocích víry. Při osobní účasti na kurzu je samozřejmě možnost dotazů a přizpůsobení kurzu aktuálním potřebám.

Čas a místo: nový kurz je vždy vyhlášen, když je dostatek zájemců (min. 1 :-)) ).
Informace: S.Hart (v případě zájmu o kurz volejte na tel. č. 776 140 897)

Podpora misie R. Bonnkeho „CFAN“CFAN je misijní služba Reinharda Bonnkeho, která pořádá misijní kampaně především v Africe, na kterých Bůh zázračně uzdravuje nemocné a zachraňuje hříšníky. Na jednom shromáždění se scházejí statisíce lidí. Služba za sebou nechává miliony lidí s proměněnými životy, uzdravenými lidmi, radostí naplněnými domácnostmi…

Náš sbor tuto službu podporuje modlitebně i finančně - závaznou měsíční podporou i jednorázovými dary. Pravidelně k nám jezdí zástupce služby CFAN Břetislav Šípek a dává nám čerstvé zprávy o tom, co se právě v Africe i jinde po světě skrze CFAN děje.

Podpora programů "Krmte hladové" a "Nehemia"„Krmte hladové“ je humanitární křesťanská organizace reagující pružně na nejpalčivější potřeby světa. Pomoc distribuuje přímo na místech potřeb skrze dobrovolníky z osvědčených místních církví a křesťanských organizací (minimalizace ztrát finančních prostředků). Tam, kde je to možné, není cílem „dávat lidem ryby“, ale „naučit je ryby chytat“, např. nákup rýžových polí, která ponesou hladovým obživu dlouhodobě.

"Nehemia" podporuje misijní a humanitární projekty, podporuje misionáře a jejich práci v různých zemích.

Náš sbor podporuje obě služby pravidelnými měsíčními finančními dary i jednorázovými sbírkami v reakci na konkrétní aktuálně vyhlášený program.

Dětská služba a dorostNaše děti jsou s rodiči srdečně zvané na nedělní pravidelná shromáždění. V dětské besídce probíhá vyučování pro nás, děti. (Samozřejmě když zbyde čas tak si také hrajeme a kreslíme si nebo si pustíme biblický příběh či hezkou pohádku…) Učíme se o Bibli, jak nás Bůh chrání, jak se modlit, o tom jak poslouchat více svoje srdíčko než rozum, prostě všechno to, co dospěláci. Chodit do sboru nás moc baví :-))
A vždy kolem dne dětí 1. června, obvykle v sobotu, míváme v Rychnově bezvadný dětský den se soutěžemi a sladkými odměnami…

Mládež - FreshPoint

Parta mladých kluků a holek, kteří znají Boha a přitom žijí úplně normálně. Povídáme si spolu o věcech víry i o všem možném. Občas společně sportujeme (kola, bazén, lyže) nebo podnikneme nějaký výlet.

více