Církev s tradičním křesťanským učením v netradičním kabátu...

Vítejte na našich stránkách!

Přestože jsme česká církev, jsme otevření pro každého!
Jestliže mluvíte anglicky, německy nebo rusky a chcete se přijít podívat na naše shromáždění nebo nás kontaktovat e-mailem, jste více než zvaní to udělat!
V našem sboru jsou lidé, kteří mluví těmito jazyky a mohli by Vám překládat shromáždění a popovídat si s Vámi. Není zatím v našich silách zajistit překlad celých našich stránek, zveme Vás ale k prohlídce fotek, které nepotřebují překlad a také přikládáme základní informace (viz. jednotlivé záložky, níže v češtině).

Kdo jsme?

Náš místní sbor patří k Apoštolské církvi, která je plně registrovanou evangelikální církví s letniční doktrinální základnou (podobnou Assemblies of God). Jsme oprávnění vykonávat církevní svatby, učit křesťanství ve školách, sloužit ve vězeních apod.
Tato církev má v České Republice tradici 100 let. Náš sbor byl založen ve městě Liberec v roce 2004 Stanislavem a Jiřinou Hartovými, kteří se sem přistěhovali založit novou práci na základě Božího povolání.
Dnes sbor trvale roste a ovlivňuje své okolí. Okruh lidí, kteří více nebo méně pravidelně sbor navštěvují v současnosti tvoří okolo 100 lidí.

Z oslavy 5. výročí sboru

(z oslavy 5.výročí založení sboru)

Rozvrh shromáždění

Jste srdečně zvaní k návštěvě našich nedělních hlavních bohoslužeb od 10:00.
Adresu a mapu najdete v záložce "Kontakt".
Máme dětskou službu pro 2 věkové kategorie a mládež.
Ve čtvrtek máme pravidelná shromáždění v Naději.

Evangelizační aktivity

Pravidelně evangelizujeme na ulici.
Máme vizi letákové misie, ve které průběžně pokračujeme.
Evangelizace vnitřní zahrnují promítání filmů, velikonoční a vánoční shromáždění a přednášky.
Chceme, aby byla každá bohoslužba přátelská a srozumitelná pro nově příchozí.

Misie

Náš sbor podporuje misijní práci CFAN Reinharda Bonnkeho, Krmte Hladové a Nehemii pravidelnou měsíční podporou.
Navíc podporujeme další programy jednorázovými dary a speciálními sbírkami.

Jak se stát křesťanem?

Křesťanem se nikdo nenarodí. Vždy je to osobní rozhodnutí.

Jak na to?

1. Křesťanství není rodinná tradice. Skutečné křesťanství vychází pouze z Bible a jeho ústřední postavou je Ježíš. Ježíš nehlásal náboženské války, nezakazoval antikoncepci, nebyl "vytržený z reality". Naopak. Byl jedním z nás, rozuměl lidem, protože je dobře znal.

2. Znovuzrozený křesťan je někdo, komu osobní setkání s Bohem změnilo život.  Nesouvisí s příslušností ke konkrétní církvi, je osobní záležitostí.

3. Bůh Vás miluje a má pro Váš život dobrý a dokonalý plán. Můžete začít znovu. Je možnost nového startu.

4. Od Boha nás odděluje náš hřích. To nejsou konkrétní špatné skutky, ty jsou jen důsledky. Kořenem je životní postoj "Boha ve svém životě nepotřebuju, i kdyby nějaký Bůh byl".

5. Tuto propast překlenul Ježíš. Sám bez viny zemřel za naše hříchy na kříži. Vykonal největší skutek lásky v historii lidstva.

6. Křesťanem se stanu, když přijmu Ježíšovu oběť pro sebe (nevztahuje se automaticky na všechny, je třeba ji přijmout). Vyznáním Ježíše Pánem svého života a vírou v jeho smrt, pohřeb a vzkříšení z mrtvých. Víra je v srdci (hlava to nepobere, jako nakonec ani jiné věci jako "kde končí vesmír", apod.).

7. Příklad modlitby víry:

"Pane Ježíši, přicházím nyní k Tobě. Děkuji Ti, že se mě chceš ujmout a učinit Božím dítětem. Odpusť mi prosím můj dosavadní život, který jsem žil podle sebe. Vyznávám ti všechny své hříchy, které jsem v životě učinil. Přijímám Tě jako svého Spasitele a Pána. Přijď do mého života. Amen."

Co Vám pomůže v duchovním růstu?

a) každodenní četba Bible (doporučení: začít Novým Zákonem - Janovo evangelium, Epištoly), b) rozhovor s Bohem vlastními slovy (modlitba), c) návštěva společenství křesťanů, samozřejmě jste srdečně zvaní k nám, ale naší mentalitou je, že je jen 1 církev a budeme šťastní, i když zakotvíte v jiné církvi, která se Vám bude líbit.