Církev s tradičním křesťanským učením v netradičním kabátu...

Církevní úkony

Požehnání novorozeného dítěte

Krátce po narození mohou rodiče přinést své dítě k požehnání - modlitbě za ochranu, zdraví a dlouhý věk. Novorozené děti nekřtíme. Věříme, že křest má následovat až po osobním rozhodnutí víry (Matouš 19:13).

Křest

Křest ve vodě ponořením následuje po osobním rozhodnutí člověka vírou vyznat Ježíše svým Pánem a Spasitelem (Marek 16:16).

Večeře Páně

První neděli v měsíci jíme chléb a pijeme víno na znamení toho, že Ježíš zemřel za naše hříchy na kříži, kde vydal své tělo a vylil svou krev (1.Korintským 11:26).

Svatba

Po právní stránce plnohodnotný církevní sňatek je smlouvou věčného spojení mezi mužem a ženou, kteří se stávají jedním tělem (Genesis 2:24). Za jistých předpokladů oddáváme po vzájemné dohodě i nečleny církve (podmínkou není ani křest či zapojení v církvi).

Smuteční rozloučení

Poslední rozloučení s člověkem, který překročil hranici mezi časností a věčností, je ohlédnutím za jeho životem a jeho oceněním s připomenutím naděje věčného života (1. Tesalonickým 4:13).