Církev s tradičním křesťanským učením v netradičním kabátu...

Církevní úkony

Požehnání novorozeného dítěte

Krátce po narození mohou rodiče přinést své dítě k požehnání - modlitbě za ochranu, zdraví a dlouhý věk. Novorozené děti nekřtíme. Věříme, že křest má následovat až po osobním rozhodnutí víry (Matouš 19:13).

Křest

Křest ve vodě ponořením následuje po osobním rozhodnutí člověka vírou vyznat Ježíše svým Pánem a Spasitelem (Marek 16:16). Obvykle mu předchází absolvování kurzu Základů křesťanství.

Večeře Páně

První neděli v měsíci závěrem shromáždění jíme chléb a pijeme víno na znamení toho, že Ježíš zemřel za naše hříchy na kříži, kde vydal své tělo a vylil svou krev (1.Korintským 11:26).

Svatba

Po právní stránce plnohodnotný církevní sňatek je smlouvou věčného spojení mezi mužem a ženou, kteří se stávají jedním tělem a jednou duší (Genesis 2:24).

Za jistých předpokladů oddáváme po vzájemné dohodě i nečleny církve, kteří nemusí být věřící či stejného vyznání, ale sdílí křesťanské hodnoty a touží po tom, aby své spojení prožili hlubším způsobem. Církevní svatební obřad je osobní, přátelský, šitý na míru snoubencům - okořeněný humorem, romantickými okamžiky i duchovním rozměrem. Je vedený civilně, jeho součástí je četba Bible a závěrečné požehnání novomanželům, ale především jde o příběh konkrétních dvou lidí a uvedení do jejich životního spojení. Délka svatebního obřadu je okolo dvaceti minut. Svatba probíhá mimo obřadní síň, de facto kdekoliv - oddáváme však převážně v Libereckém kraji (po dohodě výjimečně i jinde).

Bližší informace: oddávající Stanislav Hart, Liberec, email: pastor@sborliberec.cz, tel.: 776 140 897

Smuteční rozloučení

Poslední rozloučení s člověkem, který překročil hranici mezi časností a věčností, je ohlédnutím za jeho životem a jeho oceněním s připomenutím naděje věčného života (1. Tesalonickým 4:13).