Církev s tradičním křesťanským učením v netradičním kabátu...

Druhý pastor

Druhým pastorem je Tomáš Ulrich.

Tomáš a Klára Ulrichovi přijali kolem roku 2004 povolání pomáhat při zakládání nového misijního díla. Nosili ve svých srdcích následující slovo: "Povolávám Vás na nové místo. Až vykročíte v poslušnosti, uvidíte naplnění tužeb svých srdcí. Uvidíte, jak se ve vašem okolí budou obracet lidé a uvidíte zázraky a uzdravení."

Když přišli Ulrichovi v září 2005 do Křesťanského sboru Liberec, začalo se toto slovo naplňovat. Během následujících několika měsíců vedli k Ježíši několik členů své širší rodiny a přátel. Všichni jsou dodnes aktivními členy sboru. Viděli také mnoho vyslyšených modliteb za uzdravení. Touhou jejich srdcí zůstává přátelská evangelizace, do které povzbuzují i celý sbor.

Ulrichovi mají dvě dospělé děti a tři vnoučata.