Církev s tradičním křesťanským učením v netradičním kabátu...

Historie

Historie AC - Křesťanského sboru Liberec

Od roku 1999 probíhaly úvahy a modlitby ohledně založení nového sboru v Liberci. 3. prosince 2003 se Stanislav a Jiřina Hartovi přestěhovali do Liberce s povoláním založit zde nový sbor. O týden později otevřeli domácí shromáždění, která se stala jeho zárodkem (za účasti 3 lidí). Sbor byl zaregistrován v únoru 2004 (původně pod názvem "Křesťanské společenství víry, naděje a lásky") a od 7.3. 2004 začal pracovat veřejně. I když se zpočátku scházelo méně než deset lidí, sbor začal krůček za krůčkem postupně růst.

Kromě nedělních shromáždění (která probíhala nejprve v Paláci Syner a později v budově autoškoly na Hanychovské ulici) sbor od začátku pracoval intenzivně misijně s touhou nabídnout křesťanství lidem, kteří - jak je prozatím v naší zemi poměrně obvyklé - o něm příliš mnoho nevědí. Mezi naše aktivity patřilo promítání filmu Ježíš, distribuce vánočního poselství do každé domácnosti, projekce filmů a pořádání přednášek.

V roce 2006 se sbor přesunul do ZŠ Barvířská. Do sboru neustále po kapkách přicházeli noví lidé.

 

Z oslavy 5. výročí sboru

z oslavy 5. výročí založení sboru v Liberci (únor 2009)

1.12.2009 jsme získali církevní registraci jako sbor Apoštolské církve (název sboru se změnil na "AC, křesťanský sbor Liberec"). Od té chvíle začínáme vést oficiální statistiku členské základny, která je trvalým povzbuzením o růstu sboru, do kterého bez ustání přicházejí noví lidé.

Mezi naše nové aktivity patří: církevní svatby, pravidelné graffiti party, pravidelná služba ve 3 libereckých domech s pečovatelskou službou, EXIT kluby, domácí skupinky, setkání dorostu a mládeže (FreshPoint) a mnohé další.

1.4. 2012 až 15.10.2018 probíhala nedělní shromáždění na adrese Palachova 7 v Liberci, v sále v přízemí. Následně jeden a půl roku v Kultivaru, Na Rybníčku.

Od března 2015 máme vlastní sborovou budovu (Kubelíkova 125/5), kam od září 2020 přesouváme i nedělní setkání.

157710770_1960498750772282_4434923549367302462_n

sborová budova - Kubelíkova 125/5, Liberec

Ke konci r. 2021 čítal sbor podle oficiální statistiky 97 členů plus okruh sympatizantů a přátel.

Historie Apoštolské církve v ČR

První letniční sbor na našem území vznikl na severní Moravě před rokem 1910. Skupina křesťanů z různých denominací se začala scházet ke studiu Božího slova a k modlitbám. Prosili o zmocnění k duchovní práci - Bůh je pokřtil v Duchu svatém a obdrželi dar mluvení v jazycích. Tato práce se šířila. Vznikaly další skupiny v Brně, Praze a na jiných místech, které požádaly úřady o registraci. V roce 1910 byly registrovány jako Spolek rozhodných křesťanů letničních. Za nacistické nadvlády byla jejich činnost zakázána. Po roce 1948 byly spolky zrušeny. Proto se bratři pokoušeli začlenit do některých církevních společenství, ale z důvodu věroučných rozdílů to nebylo možné. Od počátku šedesátých let usilovali o povolení vlastní církve. V roce 1977 byla na území Československa založena církev, která byla legalizována teprve na počátku roku 1989.

(převzato z www.apostolskacirkev.cz)