Církev s tradičním křesťanským učením v netradičním kabátu...

Vtipy o víře

Tři kamarádi přišli k nebeské bráně a svatý Petr se jich ptá, co by nejraději slyšeli od svých příbuzných na pohřbu:
První: "Já bych chtěl slyšet, že jsem byl skvělý doktor a dobrý otec rodiny."
Druhý: "Já bych chtěl slyšet, že jsem byl úžasný manžel a že jsem jako policista zachránil životy mnoha lidí."
Třetí: "Tak to já bych chtěl slyšet: Podívejte, vždyť on se hýbe!"

V církvi někdo vykradl pokladničku. Za několik dní dostal kazatel obálku, ve které bylo 50 korun a lístek se vzkazem: "Ukradl jsem u vás 200 korun. Protože mne trápí svědomí, vracím 50 korun. Pokud budu mít výčitky stále, pošlu další splátku."

Přijde pastor na bohoslužbu a postěžuje si svému spolupracovníkovi:"To není možné! V církvi ani noha! Kde jsou všichni? Dokonce ani klávesista nepřišel - kdo bude teď hrát?" ... "Česko s Kanadou!"Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: “ Hele Jeteli, pověz, proč se nemodlíš?“ Jetel smutně zašeptá: „Víš Kudlanko, já nechci být spasen.“

Jára Cimrman odpovídá na otázku zda věří v Boha: „Jsem tak zarytý ateista, že se bojím, že mě za to Bůh potrestá.“

V křesťanské škole se ptá učitelka dětí:
"Tak děti, dám vám hádanku. Co je to? Skáče to po stromech a žere oříšky.
Přihlásí se Lojzíček: "Já myslím že veverka, ale jak vás znám tak to bude určitě Ježíš Kristus."

Farář čte kázání. Zezadu se k němu přimota kostelník a šeptá mu:
"Otče, na chóru hrají poker."
A kněz mu šeptem odpoví:
"Díky, ale nejdřív musím dokončit to kázání."

Janovo evangelium, 8. kapitola v brněnském hantecu:

3 Doklapala k Šéfovi sajtna s jakósi koc
4 a hlásí: „Šéfe, tudletu fuchtlu jsme lapli, jak kysala s cizím konópkem.
5 Od Mojžíša máme gebír ju umlátit šutrama. Co ty na to?“
6 Splichtili na nej flignu, aby ho mohli nabonzovat. Šéf si cupl a cmrdlikal do písku.
7 Když do nej furt vandrovali, hókl na ne: „Kdo seš čisté, migni ju grimlem!“
8 A zase si čupl a cmrdlikal.
9 Celá sajtna se zdekovala a pila pali.
10 Šéf nasísl na koc: „Kde só všeci, kocóre? Žádné te neodemlel?“
11 „Ani rana, Šéfe,“ hlásí koc. A Šéf na to: „Ani já te neodemelu. Sypé pali a už žádný levoty!“

Překlad 21.století:

3 Přivedli ženu přistiženou při cizoložství
4 se slovy: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila.
5 Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“
6 Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.
7 Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“
8 A opět se sklonil a psal po zemi.
9 Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed.
10 Ježíš se zvedl a zeptal se jí: „Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?“
11 „Nikdo, Pane,“ odpověděla.„Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.“

Malý synek kazatele se ptá: "Taťko, všiml jsem si, že se vždycky v neděli ráno před kázáním posadíš na okraj pódia a skloníš hlavu. Co to děláš?"
"Prosím našeho Pána, aby mi dal dobré kázání," vysvětluje otec.
"A proč to tedy neudělá?"

Sedí babka na lavičce v parku a modlí se: "Bože, já jsem zase nějak nevyšla s důchodem. Nemohl bys mi poslat nějaké peníze?" Okolo jde mladý muž, slyší babku, přistoupí k ní a podá jí stovku: "Tu máte, babi, něco si kupte a zapomeňte na ty pověry o Bohu!" Když odejde, babka zdvihne oči k nebi: "Děkuji Ti, Bože, a příště mi je, prosím, neposílej po takovém neznabohovi."

V jednom skotském městě dal pastor kolovat klobouk, aby tam věřící vkládali almužny na kostel. Po nějakém čase se mu klobouk vrátil, samozřejmě prázdný. Pastor obrátil oči k nebi a s vděčností se modlil: "Děkuji Ti, Bože. Vrátili mi klobouk."

Jedna anglická dáma chtěla před válkou strávit čas v letním bytě v Německu a tak napsala jednomu venkovskému učiteli. V dopise se tázala na vše i na pohodlí. Také chtěla vědět, mají-li v tom domě, kde chtěla bydlet, WC. Učitel dobře neovládal angličtinu a neznal význam té zkratky. Zeptal se starosty, ale ten taky nevěděl. Po dlouhém přemýšlení ho napadlo, že to patrně znamená Wesley Church (kostel). Proto odepsal: "WC se u nás nachází 7 mil od našeho domu, uprostřed jedlového háje v překrásné krajině. Jest otevřen 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek. Chápu, že je to pro Vás nepříjemné, je-li to vaším zvykem chodit pravidelně, ale zajisté se přesvědčíte, že je to krásný výlet. Hodně lidí si s sebou bere oběd a zůstává tam přesčas. V létě je obyčejně návštěvnost veliká a proto bych vám radil, abyste chodila brzy. Je tam 60 míst k sezení, ale pokud přijdete pozdě, je tam dost míst i k stání. Radil bych vám, abyste chodila ve čtvrtek, poněvadž je v ten den varhaní doprovod. Po celém okolí jsou slyšet i ty nejjemnější zvuky. Opatřím Vám s radostí to nejlepší místo a bude mi potěšením sedět vedle Vás."

Zloděj se vloupe do domu a začne shromažďovat věci, které si chce odnést.
Tu najednou slyší hlas: "Ježíš se na tebe dívá!" Nic nevidí, a tak po chvíli pokračuje v díle. Ale zase se ozve: "Ježíš se na tebe dívá!"
Zloděj se rozhlíží, a tu uvidí papouška. "To jsi řekl ty?", ptá se lupič. "Ano", odpoví papoušek. "Mimochodem, jak se jmenuješ?", ptá se dále zloděj. "Mojžíš", odpoví papoušek. "To je divné jméno pro papouška. Kdo ti ho dal?"
Pták zahlásí: "Titíž lidé, kteří dali svému rotvajlerovi jméno Ježíš!"

Na světě jsou dva druhy lidí. Jedni se ráno probudí a řeknou: "Dobré ráno, Bože!". A pak jsou ti, co se ráno probudí a řeknou "Dobrý Bože, ráno!"

Dva policisté potkají faráře, jak na kárce veze bojler. "Dobrý den otče", ptají se, "copak to vezete?". "To je bojler," odpoví farář. "A kam to vezete?" zeptá se druhý policista. "Na faru." "Aha, tak jeďte." Farář odjede a první policista se zamyslí: "Poslouchej, co je to ten bojler?" "Co já vím," odpoví druhý, "ty jsi měl ve škole náboženství!"

Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka, která převáží turisty na druhou stranu. Zeptá se lodníka: "Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?"
Majitel bárky se na něho podívá a řekne: "Dvacet liber."
"Není to trochu moc?"
"Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po tomto jezeru chodil Kristus pěšky!"
Turista se usměje a řekne: "Není divu, při těch cenách!"

Dva kněží jedou velmi rychle na motocyklu a vysoce překročí povolenou rychlost. Zastaví je policista a káravě jim říká: "Uvědomujete se vůbec, co děláte? Co kdyby se stala nehoda?" Jeden z kněží opáčí: "Žádné strachy, synu, Ježíš je s námi." Policista nato vytáhne blok a povzdechne: "V tom případě vám musím dát pokutu. Je zakázáno, aby na motocyklu jely tři osoby."

Jde misionář po poušti a najednou ho začne honit lev. Misionář běží a běží, ale síly mu rychle ubývají. Naštěstí doběhne k suchému stromu a v poslední chvíli na něj vyleze. Nejprve si vydechne, ale pak se začne modlit: „Pane Bože, udělej, prosím, z tohoto lva křesťana.“ Nato sebou lev pohne, klekne si na zadní, vztyčí se, sepne ruce, hlavu pozvedne vzhůru a zvolá: „Požehnej nám těchto darů...!“

Jeden pastor v dětství vyrůstal v Chicagu, velkém americkém městě. Nevěděl pořádně ani, jak vypadají hospodářská zvířata jako slepice či kráva. Zamiloval se ale do věřící dívky z venkova a spoustu času trávil u jejích rodičů na farmě. Když dostudoval, byl přidělen na milý vesnický sbor. První shromáždění, natěšení farníci, manželka v první řadě. Pastor toužil hned v úvodu zaujmout venkovské posluchače, proto začal: „Vyrůstal jsem v Chicagu a dokud jsem nepotkal svou ženu, nevěděl jsem, jak vypadá kráva...“

Přečetli jsme si ve sborových časopisech:
* Rev. Merriwether hovořil krátce, k potěšení všech posluchačů.
* Z důvodu onemocnění faráře jsou pravidelná středeční uzdravovací shromáždění až do odvolání zrušena.
* Veškerou hudbu pro dnešní bohoslužby složil Georg Friedrich Händel k 300. výročí svého narození.
* Nedovolte starostem, aby vás úplně zničily. Sbor rád pomůže.
* Pamatujte v modlitbách na všechny, kdo jsou nemocní z našeho společenství.
* V šest hodin budeme mít ke společné večeři pečené fazole. Hudba bude následovat.
* Téma odpoledního kázání zní “Co je to peklo?” Přijďte dřív a poslechněte si zkoušku naší chválicí skupinky